Chữ ký số công bố thông tin

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Chữ ký số công bố thông tin Viettel

Chữ ký số công bố thông tin

Bộ Tài chính đặt mục tiêu tới năm 2016 sẽ có 850.000 doanh nghiệp ở Việt Nam sử dụng chữ ký số khi kê khai thuế qua mạng và các dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính.

Ngành Tài chính đang triển khai thí điểm mở rộng 3 dịch vụ hành chính công điện tử gồm Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, và Thủ tục Hải quan điện tử,BHXH điện tử

Theo định hướng của Bộ Tài chính, cả 3 dịch vụ này cùng với các dịch vụ tài chính công trực tuyến khác của ngành Tài chính đều sẽ ứng dụng hệ thống chứng thực chữ ký số nhằm nâng cao mức độ tự nguyện pháp luật của người nộp thuế và doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch, độ tin cậy của hệ thống quản lý thuế, hải quan nói riêng, của ngành Tài chính nói chung.

Trên thực tế, các doanh nghiệp và người dân khi tham gia sử dụng dịch vụ công của ngành tài chính rất muốn tìm hiểu kỹ: về hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng, về các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, về cơ sở pháp lý, công nghệ, con người… liên quan giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp v.v…

Sử dụng hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng trong các dịch vụ tài chính công điện tử.

-Chữ ký số công bố thông tin ở ủy ban chứng khoán nhà nước SSC

-Chữ ký số công bố thông tin an toàn thực phẩm

-Chữ ký số bộ công thương CO/CC

-Chữ ký số công bố mỹ phẩm

-...

HOTLINE: 0975.00.00.11