Báo giá hóa đơn điện tử Viettel

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL

Với dịch vụ theo gói của Hóa đơn điện tử Viettel, quý khách hàng sẽ nhận được các lợi ích sau đây:

Được cấp quyền (account) trên hệ thống Hóa đơn điện tử của Viettel. Tài khoản được cấp đảm bảo tính bảo mật.

Sử dụng chung thiết bị ký số HSM của Viettel để phát hành hóa đơn điện tử. Miễn phí chứng thư số năm đầu sử dụng.

Tài nguyên máy chủ, thiết bị bảo mật trong tại hệ thống Datacenter của Viettel Telecom.

Lưu trữ miễn phí toàn bộ hóa đơn điện tử 10 năm.

Đảm bảo hệ thống backup toàn bộ hóa đơn đã phát hành.

Viettel sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết khi làm việc với cơ quan thuế.

Hóa đơn chưa sử dụng hết được bảo lưu một năm sử dụng.

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

Báo giá hóa đơn điện tử Viettel

STT

Số lượng

Đơn giá 1 hóa đơn

Giá bán (trước VAT)

Giá bán
(đã bao gồm VAT 10%)

1

300

990

297.000

326.700

2

500

820

410.000

451.000

3

1.000

640

640.000

704.000

4

2.000

480

960.000

1.056.000

5

3.000

450

1.350.000

1.485.000

6

5.000

410

2.050.000

2.255.000

7

7.000

390

2.730.000

3.003.000

8

10.000

340

3.400.000

3.740.000

9

20.000

290

5.800.000

6.380.000

Phí khởi tạo: 1.000.000 VND

Giá gói hóa đơn đã bao gồm:

- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn.

- Được hỗ trợ lưu trữ hóa đơn điện tử đã được lập trên hệ thống 10 (mười) năm kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Hỗ trợ dịch vụ 24/7

- Bảo mật tuyệt đối.

HOTLINE: 0976.00.1234