GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Các chức năng trong Module Login

STT

Chức năng

Mô tả

1

Chức năng đăng nhập

Người sử dụng phải thực hiện đăng nhập để vào được hệ thống và thao tác nghiệp vụ

2

Chức năng thoát

Người sử dụng thoát khỏi hệ thống khi không sử dụng hệ thống

2. Các chức năng trong Module Tiện ích

STT

Chức năng

Mô tả

1

Tra cứu hóa đơn

Cho phép tra cứu hóa đơn, in hóa đơn, tải hóa đơn từ hệ thống

2

Tình trạng sử dụng hóa đơn

Cho phép người dùng vào cập nhật tình trạng sử dụng hóa đơn

3. Các chức năng trong Module Quản lý thông tin doanh nghiệp

STT

Chức năng

Mô tả

1

Thông tin doanh nghiệp

Cho phép xem, cập nhật các thông tin của doanh nghiệp

2

Danh mục chi nhánh

Cho phép tìm kiếm, thêm mới, sửa xóa thông tin chi nhánh

3

Quản trị người dùng

Cho phép tìm kiếm, thêm mới, sửa thông tin người dùng

4

Quản lý nhóm quyền

Cho phép tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa nhóm quyền

5

Danh mục khách hàng

Cho phép tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa thông tin khách hàng

6

Danh mục hàng hóa

Cho phép tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa thông tin hàng hóa

4. Các chức năng trong Module Quản lý hóa đơn

STT

Chức năng

Mô tả

1

Lập hóa đơn

Cho phép lập hóa đơn

2

Quản lý hóa đơn

Cho phép tìm kiếm thông tin về hóa đơn

3

Quản lý hóa đơn chưa phát hành

Cho phép người dùng quản lý thông tin về hóa đơn chưa phát hành: view, sửa, xóa, phát hành hóa đơn nháp

4

Cập nhật kê khai thuế

Hỗ trợ người dùng cập nhật kê khai thuế

5

Lập hóa đơn theo file

Hỗ trợ người dùng lập hóa đơn theo file

5. Các chức năng trong Module Báo cáo

STT

Chức năng

Mô tả

1

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hỗ trợ người dùng thống kê báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2

Báo cáo thống kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

Hỗ trợ người dùng thống kê báo cáo hàng hóa, dịch vụ bán ra

3

Báo cáo tình hình sử dụng SMS

Hỗ trợ người dùng thống kê báo cáo tình hình sử dụng SMS

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty. Hy vọng bản giới thiệu này sẽ đáp ứng được yêu cầu của Quý Công ty trong việc tìm kiếm đối tác cung cấp Hóa đơn điện tử. Chúng tôi luôn cung cấp cho Quý Công ty những giải pháp công nghệ tốt nhất.