Phần mềm hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Giải pháp hoá đơn điện tử Viettel được xây dựng dựa trên Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC của Chính phủ hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo như kế hoạch mới nhất của Tổng cục thuế thì sắp tới sẽ đẩy mạnh và mở rộng việc áp dụng Hoá đơn điện tử và tiến đến áp dụng bắt buộc vào tháng 11 năm 2020

Nhằm giúp doanh nghiệp chủ động trong việc triển khai Hoá đơn điện tử Viettel xin đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp xử lý tư vấn các vấn đề về hoá đơn điện tử vì Viettel đã có kinh nghiệm triển khai cho rất nhiều doanh nghiệp lớn như :

  • Vietjet air : 50 triệu hoá đơn năm và số lượng còn tăng theo thời
  • Sài Gòn COOP : 12 triệu hoá đơn năm hơn 400 đơn vị con
  • Tập đoàn BV Hoàn Mỹ : hơn 10 bệnh viện 1 triệu 2 hoá đơn năm
  • Cấp nước Bến Thành: hơn 800.000 hoá đơn năm
  • MSC: công ty vận tải tàu biển quốc tế, ngoài ra còn có PIL, AGILITY,…
  • Đình Vũ, Cảng Hải Phòng, Tân Vũ,…
  • Thời trang DAFC Duy Anh, Loreal, Chanel, thời trang Danh Giá,…. với đặc thù hoá đơn điện tử hoàn thuế, VAT refund.
  • Park hyatt ĐN, Pullman ĐN, Công ty du lịch Song Hàn,….

Viettel xin anh chị có 1 buổi trao đổi về HĐĐT, hoặc cho đầu mối bộ phận kế toán, IT để Viettel hỗ trợ tốt nhất.

Phần mềm hóa đơn điện tử Viettel SinvoicePhần mềm hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice

KHÁCH HÀNG TÍCH HỢP PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL VỚI PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAP, ORACEL, FAST, BRAVO

Phần mềm hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice