Lắp đặt mạng internet Viettel tại Quận 10

[ Điểm đánh giá5/5 ]14311 người đã bình chọn
Xem: 22019 | Cật nhập: 12/7/2017 4:13:57 PM | RSS

Gói cước ADSL Viettel

Lắp đặt mạng internet Viettel tại Quận 10

Lắp đặt internet Viettel tại Quận 10

Gói Cước :Internet Cáp Quang Viettel + Truyền Hình Số Viettel

Gói cước

Phương án

Phí hòa mạng

Cước hàng tháng

Cước đóng trước

Khuyến mãi

Fast 20(20Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

250.000

1.500.000

Tặng ngay:+ 01 tháng cước khi đóng trước 6 tháng+ 02 tháng cước khi đóng trước 12 tháng

Đóng trước 12 tháng

0 đ

3.000.000

Fast 25(25Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

270.000

1.620.000

Đóng trước 12 tháng

0 đ

3.240.000

Fast 30(30Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

300.000

1.800.000

Đóng trước 12 tháng

0 đ

3.600.000

Fast 40(40Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

400.000

2.400.000

Đóng trước 12 tháng

0 đ

4.800.000

* Tặng kèm dịch vụ Truyền hình Cáp gồm 105 kênh chuẩn HD

Gói Cước Cáp Quang Viettel ( FTTH )

Gói cước

Phương án

Phí hòa mạng

Cước hàng tháng

Cước đóng trước

Khuyến mãi

Fast 20(20Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

200.000

1.200.000

Tặng ngay:+ 01 tháng cước khi đóng trước 6 tháng+ 02 tháng cước khi đóng trước 12 tháng

Đóng trước 12 tháng

0 đ

2.400.000

Fast 25(25Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

220.000

1.320.000

Đóng trước 12 tháng

0 đ

2.640.000

Fast 30(30Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

250.000

1.500.000

Đóng trước 12 tháng

0 đ

3.000.000

Fast 40(40Mbps)

Đóng trước 6 tháng

0 đ

350.000

2.100.000

Đóng trước 12 tháng

0 đ

4.200.000

Gói Cước ADSL VIETTEL

Tên gói cước

Cước hàng tháng

Tiền đóng trước 06T

Diễn giải KM

Home N+ (3M)

180,000đ

180.000đ x 6T= 1.080.000đ

- Miễn phí lắp đặt.- Tặng Modem 01 Cổng Wifi.- Tháng đầu tiên sau khi lắp đặt tính tiền theo số ngày sử dụng.- Tháng 02 – 07: 180.000đ/tháng.- Tháng 07 – 12: Được trừ cước đóng trước.- Từ tháng thứ 08 – tháng 24: 180.000đ/tháng.- Từ tháng thứ 25: không giảm.

- Hình thức đóng trước 06 tháng chỉ áp dụng cho gói cước Home N+

- Lưu ý: Khuyến mái không áp dụng cho bất cứ gói cước nào khác ngoài gói Home N+

—————————————-

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LẮP ĐẶT CÁP QUANG FTTH VIETTEL

I.1 – GÓI FAST 20 (20Mbps)

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 20 (20Mbps)

250.000/tháng

Kèm Truyền hình

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

00đ

1.500.000đ

- Tặng cước tháng nghiệm thu.- Từ tháng 2 – > 7: trừ vào cước đóng trước.- Từ tháng 8: 250.000 đ/tháng.

Phương án 2: đóng trước 12 tháng

3.000.000đ

- Từ tháng 2 – > 13: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 2 tháng cước nghiệm thu và 14.

- Từ tháng 15: 250.000 đ/tháng.

Phương án 3: đóng trước 18 tháng

4.500.000đ

- Từ tháng 2 – > 19: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 3 tháng cước: tháng nghiệm thu, 20 và 21.

- Từ tháng 22: 250.000 đ/tháng.

Ghi chú:· Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị ( 01 Modem Wifi 4 port)· Giá trên đã bao gồm VAT 10%· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->5 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.1 – GÓI FAST 25 (25Mbps)

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 25 (25Mbps)

270.000/tháng

Kèm Truyền hình

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

1,620,000 đ

- Tặng cước tháng nghiệm thu.

- Từ tháng 2 – > 7: trừ vào cước đóng trước.

- Từ tháng 8: 270.000 đ/tháng. đ/tháng.

Phương án 2: đóng trước 12 tháng

3,240,000 đ

- Từ tháng 2 – > 13: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 2 tháng cước nghiệm thu và 14.

- Từ tháng 15: 270.000 đ/tháng.

Phương án 3: đóng trước 18 tháng

4,860,000 đ

- Từ tháng 2 – > 19: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 3 tháng cước: tháng nghiệm thu, 20 và 21.

- Từ tháng 22: 270.000 đ/tháng.

Ghi chú:· Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị ( 01 Modem Wifi 4 port)·Giá trên đã bao gồm VAT 10%·Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->5 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.2 – GÓI FAST 30 (30Mbps)

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 30 (30Mbps)

300.000/tháng

Kèm Truyền hình

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

1.800.000đ

- Tặng cước tháng nghiệm thu.

- Từ tháng 2 – > 7: trừ vào cước đóng trước.

- Từ tháng 8: 300.000 đ/tháng.

Phương án 2: đóng trước cước 12 tháng

3.600.000đ

- Từ tháng 2 – > 13: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 2 tháng cước nghiệm thu và 14.

- Từ tháng 15: 300.000 đ/tháng.

Phương án 3: đóng trước cước 18 tháng

5.400.000đ

- Từ tháng 2 – > 19: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 3 tháng cước: tháng nghiệm thu, 20 và 21.

- Từ tháng 22: 300.000 đ/tháng.

Ghi chú: Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị (01 Modem Wifi 4 port)·Giá trên đã bao gồm VAT 10%· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->5 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.4 – GÓI FAST 40 (40Mbps)

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 40 (40Mbps)

400.000/tháng

Kèm Truyền hình

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

2.400.000đ

- Tặng cước tháng nghiệm thu.

- Từ tháng 2 – > 7: trừ vào cước đóng trước.

- Từ tháng 8: 400.000 đ/tháng.

Phương án 2: đóng trước cước 12 tháng

4.800.000đ

- Từ tháng 2 – > 13: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 2 tháng cước nghiệm thu và 14.

- Từ tháng 15: 400.000 đ/tháng.

Phương án 3: đóng trước cước 18 tháng

7.200.000đ

- Từ tháng 2 – > 19: trừ vào cước đóng trước.

- Tặng 3 tháng cước: tháng nghiệm thu, 20 và 21.

- Từ tháng 22: 400.000 đ/tháng.

Ghi chú: Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị ( 01 Modem Wifi 4 port)·Giá trên đã bao gồm VAT 10%·Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->5 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.4 – GÓI FTTH OFFICE (tốc độ 45Mbps/1Mbps), FTTH PRO (75Mbps/1,5Mbps)

Gói FTTH

Lựa chọn đóng trước cước sử dụng

Phí hòa mạng

Cước phí đóng trước

Phí hàng tháng

FTTH Office (45 Mbps)

1.100.000đ

- 24 tháng đầu: 880.000đ/tháng
– Từ tháng thứ 25: 1.760.000đ/tháng

Đóng trước cước 01 tháng

50.000đ

880.000đ

- Trừ cước vào tháng thứ 2.
– Từ tháng thứ 3 ->24: 880.000đ/tháng.

Đóng trước cước 06 tháng

50.000đ

5.280.000đ

- Cước đóng trước sẽ trừ dần từ tháng thứ 2-> 7.
- Tặng cước tháng 8
– Từ tháng thứ 9 -> 24: 880.000đ/tháng

FTTH Pro (75 Mbps)

50.000đ

4.400.000đ/tháng

Ghi chú: Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị (Bao gồm 01 Media Converter + 01 Modem Wifi 4 port).. Miễn phí 1 IP tĩnh.
– Giá trên đã bao gồm VAT 10%· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 1->3 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.5 – GÓI FTTB ECO (12Mbps)

(Chỉ áp dụng cho khách hàng trong trong tòa nhà Chung Cư do Viettel độc quyền cung cấp dịch vụ)

Gói FTTH

Tốc độ cam kết (down/up)

Phí ban đầu

Phí hàng tháng

FTTB ECO

12 Mbps/640Kbps

Đóng trước 12 tháng

220,000đ

Ghi chú:· Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị (Modem ADSL 4 cổng wifi)· Cáp quang được kéo đến chân tòa nhà, sau đó đấu vào đường cáp đồng của tòa nhà nên vẫn đảm bảo tốc độ và tín hiệu ổn định tương đương cáp quang FTTH.· Khuyến mãi áp dụng cho khách hàng nằm trong tòa nhà, chung cư Viettel độc quyền cung cấp dịch vụ.· Giá trên đã bao gồm VAT 10%, giá cước hàng tháng áp dụng vĩnh viễn· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->7 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

BẢNG BÁO GIÁ CÁP QUANG VIETTEL CHƯA ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI:

Gói cước FTTH

FTTH Eco

FTTB Eco

FTTH Office

FTTH Pro

I. Phí lắp đặt và phí sử dụng hàng tháng

Phí lắp đặt ban đầu (đồng)

1.000.000đ

1.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Cước hàng tháng (đ/tháng)

1.000.000đ

1.000.000đ

2.000.000đ

6.000.000đ

II. Tốc độ đường truyền (Download/Upload)

Tốc độ đường truyền tối đa

12 Mbps/12 Mbps

12 Mbps/640 Kbps

32 Mbps/ 32 Mbps

50 Mbps/ 50 Mbps

IV. Địa chỉ IP

IP động

IP động

IP tĩnh

IP tĩnh

Lắp đặt mạng internet Viettel tại Quận 10

Thủ tục lắp đặt:

Quý khách chuẩn bị khoản phí dịch vụ

+ Cá nhân: Cần chứng minh thư phô tô thành phố cấp

+ Doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh + mã số thuế

Từ khoá: Lắp mạng viettel tại tPHCM, lap mang viettel,lap dat internet,lap dat cap quang viettel QUẬN 1,QUẬN 2,QUẬN 3,QUẬN 4,QUẬN 5,QUẬN 6,QUẬN 7,QUẬN 8,QUẬN 9,QUẬN 10,QUẬN 11,QUẬN 12,QUÂN BÌNH THẠNH ,QUẬN TÂN BÌNH ,QUẬN THỦ ĐỨC,QUẬN TÂN PHÚ,QUẬN BÌNH TÂN