Khuyến mãi lắp đặt internet Viettel TPHCM tháng 11 năm 2015

[ Điểm đánh giá5/5 ]2909 người đã bình chọn
Đã xem: 4697 | Cật nhập lần cuối: 3/11/2016 5:18:00 PM | RSS

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG TẠI KHU VỰC TPHCM THÁNG 11/2015

Nội dung:

 • Truyền hình số công nghệ IP:
 • Trên hạ tầng AON: chỉ áp dụng đối với KH đã có FTTH AON lắp thêm THS IP hoặc KH lắp đồng thời FTTH và THS IP (giá cước bằng giá 2 dịch vụ đơn lẻ), KHÔNG áp dụng các gói COMBO và KH lắp đơn lẻ THS IP.
 • Trên hạ tầng GPON: áp dụng các gói cước COMBO và cho KH đang sử dụng FTTH GPON.
 • Các phương án hòa mạng:
 • Đối với khách hàng đăng ký sử dụng đồng thời 02 dịch vụ (FTTH, THS) hoặc khách hàng đăng ký sử dụng thêm dịch vụ trên dịch vụ sẵn có (cùng 01 đôi dây) giảm cước thuê bao 27.000đ/tháng trên tổng cước 02 dịch vụ.
 • Đối với khách hàng sử dụng đồng thời 03 dịch vụ (thêm dịch vụ di động) mức cước hàng tháng tăng thêm 50.000đ/tháng/thuê bao di động so với combo FTTH + THS.
 • Chính sách tặng cước dành cho khách hàng đóng cước trước dịch vụ Internet và Combo Internet + Truyền hình số:
 • Đóng trước 6 tháng: tặng 1 tháng sau khi trừ hết cước đóng trước.
 • Đóng trước 12 tháng: tặng 2 tháng sau khi trừ hết cước đóng trước.
 • Đóng trước 18 tháng: tặng 3 tháng sau khi trừ hết cước đóng trước.
 • Chính sách tặng cước dành cho khách hàng đóng cước trước dịch vụ Truyền hình số đơn lẻ:
 • Đóng trước 6 tháng: không tặng cước.
 • Đóng trước 12 tháng: tặng 1 tháng sau khi trừ hết cước đóng trước.
 • Đóng trước 18 tháng: tặng 2 tháng sau khi trừ hết cước đóng trước.
 • Thời gian trừ cước: trừ ngay từ ngày nghiệm thu của khách hàng;
 • Triển khai kinh doanh gói Combo K+ (FTTH, THS IP và K+): Đối với khách hàng đăng ký sử dụng đồng thời K+ và FTTH và Truyền hình số(combo K+) được giảm 47.000đ/tháng trên tổng cước 03 dịch vụ.
 • Chỉ áp dụng từ gói Fast20 trở lên.
 • Chỉ có phương án đóng trước 6 tháng và 12 tháng.
 • KHÔNG áp dụng khuyến mãi tặng tháng cước.
 • Thời gian áp dụng giá khuyến mại là 24 tháng tính từ ngày nghiệm thu của khách hàng.
 • Chính sách dịch vụ Internet:
 • Ưu tiên 1: Combo 3 dịch vụ FTTH + THS IP + Di động
 • Ưu tiên 2: Combo FTTH + Di động
 • Ưu tiên 3: Combo FTTH + THS IP + K+
 • Ưu tiên 4: Combo FTTH + THS IP
 • Ưu tiên 5: FTTH đơn lẻ
STTGói cướcPhương ánPhí hòa mạng Phí thiết bị Cước hàng tháng Cước đóng trước KM thêm
1. Khách hàng hòa mạng mới và Chuyển đổi công nghệ
a. Ưu tiên 1: COMBO 3 dịch vụ (FTTH + THS IP + DI ĐỘNG 3G)
3Fast 15 + THS IP + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 300.000
Đóng trước 6 tháng- 1.800.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.600.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 5.400.000- Tặng 3 tháng
4Fast 20 + THS IP + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 320.000
Đóng trước 6 tháng- 1.920.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.840.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 5.760.000- Tặng 3 tháng
5Fast 30 + THS IP + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 350.000
Đóng trước 6 tháng- 2.100.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 4.200.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 6.300.000- Tặng 3 tháng
6Fast 40 + THS IP + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 450.000
Đóng trước 6 tháng- 2.700.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 5.400.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 8.100.000- Tặng 3 tháng
b. Ưu tiên 2: COMBO 2 dịch vụ FTTH + 3G
3Fast 15 + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 250.000
Đóng trước 6 tháng- 1.500.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.000.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 4.500.000- Tặng 3 tháng
4Fast 20 + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 270.000
Đóng trước 6 tháng- 1.620.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.240.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 4.860.000- Tặng 3 tháng
5Fast 30 + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 300.000
Đóng trước 6 tháng- 1.800.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.600.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 5.400.000- Tặng 3 tháng
6Fast 40 + 3GĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 400.000
Đóng trước 6 tháng- 2.400.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 4.800.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 7.200.000- Tặng 3 tháng
c. Ưu tiên 3: COMBO K+ (FTTH + THS IP + K+)
1Fast 20 + THS IP + K+Đóng trước 6 tháng150.000Cho mượn 400.0002.400.000KHÔNG CÓ
Đóng trước 12 tháng- 4.800.000
2Fast 30 + THS IP + K+Đóng trước 6 tháng150.000Cho mượn 430.0002.580.000
Đóng trước 12 tháng- 5.160.000
3Fast 40 + THS IP + K+Đóng trước 6 tháng150.000Cho mượn 530.0003.180.000
Đóng trước 12 tháng- 6.360.000
d. Ưu tiên 4: COMBO 2 dịch vụ (FTTH + 3G hoặc FTTH + THS IP)
3Fast 15 + THS IPĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 250.000
Đóng trước 6 tháng- 1.500.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.000.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 4.500.000- Tặng 3 tháng
4Fast 20 + THS IPĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 270.000
Đóng trước 6 tháng- 1.620.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.240.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 4.860.000- Tặng 3 tháng
5Fast 30 + THS IPĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 300.000
Đóng trước 6 tháng- 1.800.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.600.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 5.400.000- Tặng 3 tháng
6Fast 40 + THS IPĐóng hàng tháng350.000Cho mượn 400.000
Đóng trước 6 tháng- 2.400.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 4.800.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 7.200.000- Tặng 3 tháng
e. Ưu tiên 5: FTTH đơn lẻ (chỉ áp dụng khi được sự đồng ý của BGĐ TTVT)
1Fast 15Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 200.000
Đóng trước 6 tháng- 1.200.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 2.400.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 3.600.000- Tặng 3 tháng
2Fast 20Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 220.000
Đóng trước 6 tháng- 1.320.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 2.640.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 3.960.000- Tặng 3 tháng
3Fast 30Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 250.000
Đóng trước 6 tháng- 1.500.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.000.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 4.500.000- Tặng 3 tháng
4Fast 40Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 350.000
Đóng trước 6 tháng- 2.100.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 4.200.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 6.300.000- Tặng 3 tháng
Đối với KH lắp đơn lẻ FTTH AON: Chỉ áp dụng PHƯƠNG ÁN ĐÓNG TRƯỚC 6 THÁNG trở lên
2. Khách hàng đã có Truyền hình số lắp thêm Internet GPON
1Fast 15Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 173.000
Đóng trước 6 tháng- 1.038.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 2.076.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 3.114.000- Tặng 3 tháng
2Fast 20Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 193.000
Đóng trước 6 tháng- 1.158.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 2.316.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 3.474.000- Tặng 3 tháng
3Fast 30Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 223.000
Đóng trước 6 tháng- 1.338.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 2.676.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 4.014.000- Tặng 3 tháng
4Fast 40Đóng hàng tháng350.000Cho mượn 323.000
Đóng trước 6 tháng- 1.938.000- Tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng- 3.876.000- Tặng 2 tháng
Đóng trước 18 tháng- 5.814.000- Tặng 3 tháng
3. Khách hàng Doanh nghiệp
- Gói cước áp dụng trên công nghệ AON: FTTH Office, FTTH Pro, FTTHPub
- Gói cước áp dụng trên công nghệ GPON: FTTH Office, FTTH Pro
Lưu ý: Đối với công nghệ GPON, để đảm bảo năng lực thiết bị đầu cuối, chỉ triển khai đối với các doanh nghiệp nhỏ có số lượng máy tính < 20 máy.
1FTTH OFFICE
(45Mbps/1 Mbps), miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng hàng tháng1.100.000Cho mượn 880.000-
Đóng trước 6 tháng- 5.280.000- Tặng tháng thứ 8
Đóng trước 12 tháng- 10.560.000- Tặng 3 tháng 14,15,16
2FTTH PUB
(50Mbps/640Kbps)
Đóng hàng tháng1.100.000Cho mượn 1.540.000-
Đóng trước 6 tháng- 9.240.000- Tặng tháng thứ 8
Đóng trước 12 tháng- 18.480.000- Tặng 3 tháng 14,15,16
3FTTH PRO
(75Mbps/1.5Mbps), miễn phí 01 IP và 01 block IP tĩnh
Đóng hàng tháng- Cho mượn 4.400.000-
Đóng trước 6 tháng- 26.400.000- Tặng tháng thứ 8
Đóng trước 12 tháng- 52.800.000- Tặng 3 tháng 14,15,16
QUY ĐỊNH CHUNG
- Mức cước trên đã bao gồm VAT và được áp dụng trong 24 tháng, sau khi kết thúc khuyến mãi sẽ áp dụng theo giá niêm yết.
- Cam kết sử dụng: KH cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng (tính từ tháng nghiệm thu).
- Trường hợp các gói COMBO: ngừng sử dụng 01 trong các dịch vụ, sẽ không tiếp tục được hưởng ưu đãi của dịch vụ còn lại, giá cước trở về giá niêm yết.
- Quy định về tặng cước thuê bao: không bao gồm cước các dịch vụ giá trị gia tăng.
- Quy định về chuyển đổi gói cước: KH đang sử dụng gói cước Combo thấp được chuyển lên gói cước Combo cao hơn miễn phí
+ Thực hiện chuyển đổi gói cước và chuyển đổi khuyến mại dịch vụ FTTx theo quy định nghiệp vụ sau bán
+ Chọn ngày hiệu lực từ 01 tháng n+1.
- Quy định về bảo lưu cước đóng trước: KH chuyển đổi công nghệ hoặc chuyển đổi gói cước chỉ được bảo lưu tiền cước đóng trước (nếu có), không bảo lưu khuyến mại cũ (tháng cước tặng thêm, giá trị khuyến mại)
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Quảng cáo chạy dọc màn hình bên phải

0985.066.079

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Quảng cáo chạy dọc màn hình bên trái

0985.066.079