Khuyến mãi lắp đặt internet viettel dành cho sinh viên , công nhân ...

[ Điểm đánh giá0/5 ]100 người đã bình chọn
Đã xem: 8757 | Cật nhập lần cuối: 2/26/2014 11:44:44 AM | RSS

ADSL VIETTEL Khuyến mãi lắp đặt dành cho sinh viên,công nhân... Đối tượng nhà thuê,trọ hoặc CMND tỉnh....

NHÓM KHÁCH HÀNG CHỈ CÓ CNMD.

I. Khách hàng thuộc khu vực nội thành.

STT

Tên gói cước

Home N+

Home E+

1

Tốc độ

3M / 512Kbps

4M / 512Kbps

2

Cước niêm yết

253,000

330,000

LỰA CHỌN 1: ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 6 THÁNG (GÓI CƯỚC HOME N+)

4

Phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt

Phí thiết bị ( Modem 2 cổng )

Cho mượn thiết bị trong suốt quá trình sử dụng ( Modem 2 cổng thường )

Tiền đóng hàng tháng của 6 tháng đóng trước ( giảm 10% so với đóng hàng tháng )

180.500

Tiền đóng trước

1.083.000

Khuyến mại hàng tháng

72,500

Thời gian khuyến mại

12 tháng

Giá cước áp dụng trong 12 tháng, Số tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12

LỰA CHỌN 2: ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 06 THÁNG (GÓI CƯỚC HOME E+)

5

Phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt

Phí thiết bị ( Modem 2 cổng )

Cho mượn thiết bị trong suốt quá trình sử dụng ( Modem 2 cổng thường )

Tiền đóng hàng tháng của 12 tháng đóng trước ( giảm 10% so với đóng hàng tháng )

218,500

Tiền đóng trước

1,311,000

Khuyến mại hàng tháng

111.500

Thời gian khuyến mại

12 tháng

Giá cước áp dụng trong 12 tháng, Số tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 7 đến hết tháng thứ 12

II. Khách hàng thuộc khu vực ngoại thành (Các Huyện).

STT

Tên gói cước

Home N+

Home E+

1

Tốc độ

3M / 512Kbps

4M / 512Kbps

2

Cước niêm yết

253,000

330,000

LỰA CHỌN 1: ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 6 THÁNG (GÓI CƯỚC HOME N+)

4

Phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt

Phí thiết bị ( Modem 2 cổng )

Cho mượn thiết bị trong suốt quá trình sử dụng ( Modem 2 cổng thường )

Tiền đóng hàng tháng của 6 tháng đóng trước ( giảm 10% so với đóng hàng tháng )

152,000

Tiền đóng trước

912,000

Khuyến mại hàng tháng

101,000

Thời gian khuyến mại

12 tháng

Giá cước áp dụng trong 12 tháng, Số tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12

LỰA CHỌN 2: ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 06 THÁNG (GÓI CƯỚC HOME E+)

5

Phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt

Phí thiết bị ( Modem 2 cổng )

Cho mượn thiết bị trong suốt quá trình sử dụng ( Modem 2 cổng thường )

Tiền đóng hàng tháng của 12 tháng đóng trước ( giảm 10% so với đóng hàng tháng )

180,500

Tiền đóng trước

1,083,000

Khuyến mại hàng tháng

149,500

Thời gian khuyến mại

12 tháng

Giá cước áp dụng trong 12 tháng, Số tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 7 đến hết tháng thứ 12

LIÊN HỆ : 0969.50.56.56

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Quảng cáo chạy dọc màn hình bên phải

0985.066.079

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Quảng cáo chạy dọc màn hình bên trái

0985.066.079